"Mistrz coachingu" ACTP ICF - inwestycja w szkolenie

Udział w akredytowanym programie szkolenie coachów "Mistrz coachingu" da Ci pełne zrozumienie znaczenia i roli coacha. Dzięki jego realizacji poznasz całościową strukturę procesu, która pozwoli Ci prowadzić profesjonalne sesje coachingowe oparte o pełne rozumienie i wykorzystanie kluczowych kompetencji coacha ICF w praktyce.
Realizacja programu kompleksowo przygotowuje Cię do uzyskania międzynarodowej akredytacji coachingowej na poziomie kompetencyjnym ACC i PCC ICF, jednocześnie otwierając ścieżkę rozwoju do poziomu kompetencyjnego MCC ICF.

Treści programowe szkolenia uczą wykorzystania najskuteczniejszych praktyk coachingowych stosowanych w pracy z klientami coachingu w oparciu o podejścia: skoncentrowane na rozwiązaniach, psychodynamiczne, systemowe, oparte na dowodach, prowokatywne.

Całość szkolenia prowadzona jest przez praktyków coachingu posiadających międzynarodowe akredytacje coachingowe na najwyższych poziomach kompetencyjnych - MCC ICF.


Jeśli po realizacji spotkania 1 uznasz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań otrzymasz całkowity zwrot poniesionych kosztów. Z uczestnictwem w programie nie wiąże się więc żadne ryzyko, a tylko możliwość osiągnięcia korzyści w postaci nauki metod i technik pozwalających prowadzić pełne procesy coachingowe zgodne z ICF.

Spotkanie 1: 1000 zł (zwrotne w przypadku rezygnacji z dalszej części szkolenia)

SPOTKANIE PIERWSZE zawiera:

 • 18h zegarowych szkolenia z coachingu, dla osób, które chcą przekonać się, czy coaching jest dla nich
 • otwarcie ścieżki rozwoju coacha pozwalającej uzyskać międzynarodową akredytację na poziomie kompetencyjnym ACC lub PCC ICF
 • bezpłatna superwizja nagranych sesji coachingowych
 • wyżywienie na czas trwania szkolenia (przerwy kawowe + lunch)
 • certyfikat ukończenia 18 godzin programu szkolenia coachów
 • Po tym spotkaniu możesz podjąć decyzję o realizacji dalszej części programu
Przed rozpoczęciem szkolenia wpłacasz 1000 zł. Jeśli po pierwszym spotkaniu (2 dni szkoleniowe) uznasz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań, oferujemy całkowity zwrot kosztów szkolenia. Dzięki temu możesz podjąć decyzję o rezygnacji, nie ponosząc żadnych kosztów finansowych.
Z uczestnictwem w programie nie wiąże się więc żadne ryzyko, a tylko możliwość osiągnięcia korzyści w postaci nauki metod i technik pozwalających prowadzić pełne procesy coachingowe zgodne z ICF.


Moduły 1-4 (online): 5.000 zł brutto lub 6.000 zł brutto

MODUŁY 1-4: (5.000 [jednorazowo] lub 6.000 [raty] PLN brutto)

 • 72 godziny zegarowe szkolenia coachingowego aprobowanego w ICF (moduły 1-4)
 • bezpłatna indywidualna superwizja coachingowa polegająca na odsłuchiwaniu nagranych sesji oraz udzielaniu informacji zwrotnej w odniesieniu do 11 kluczowych kompetencji coachingowych według ICF na poziomie ACC
 • certyfikat ukończenia 72 godzin akredytowanego programu szkolenia coachów pozwala na aplikowanie o akredytację coacha ICF

 • Ponadto:
  • 25 godzin pracy coachingowej w roli coacha i klienta (doskonalenie nabytych kompetencji coachingowych w praktyce)
  • bezpłatne, grupowe sesje superwizyjne (realizowane w formule stacjonarnej) mające na celu zwiększanie efektywności pracy
   i rozwoju zawodowego osób, które ukończyły szkolenie "Mistrz coachingu"
  • bezpłatne spotkania on-line (realizowane za pomocą platformy szkoleniowej Click Meeting®) mające na celu wspieranie absolwentów programu "Mistrz coachingu" w rozwijaniu praktyki coachingowej (budowanie osobistej marki coacha, marketing, sprzedaż usług coachingowych etc.)

Łączna ilość godzin ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji coachingowych na poziomie kompetencyjnym ACC ICF to ponad 120 godzin.


Spotkania 1-4 (stacjonarnie): 8.200 zł brutto lub 9.000 zł brutto

SPOTKANIA 1-4: (8.200 [jednorazowo] lub 9.000 [raty] PLN brutto)

 • 72 godziny zegarowe szkolenia coachingowego aprobowanego w ICF (spotkania 1-4)
 • bezpłatna indywidualna superwizja coachingowa polegająca na odsłuchiwaniu nagranych sesji oraz udzielaniu informacji zwrotnej w odniesieniu do 11 kluczowych kompetencji coachingowych według ICF na poziomie ACC
 • wyżywienie na czas trwania szkolenia (przerwy kawowe + lunch)
 • certyfikat ukończenia 72 godzin akredytowanego programu szkolenia coachów pozwala na aplikowanie o akredytację coacha ICF

 • Ponadto:
  • 25 godzin pracy coachingowej w roli coacha i klienta (doskonalenie nabytych kompetencji coachingowych w praktyce)
  • 8 godzin grupowych spotkań on - line (realizowanych za pomocą platformy szkoleniowej Click Meeting®) podczas których poruszamy istotne kwestie związane z prowadzeniem profesjonalnego coachingu według standardów ICF
  • bezpłatne, grupowe sesje superwizyjne (realizowane w formule stacjonarnej) mające na celu zwiększanie efektywności pracy
   i rozwoju zawodowego osób, które ukończyły szkolenie "Mistrz coachingu"
  • bezpłatne spotkania on-line (realizowane za pomocą platformy szkoleniowej Click Meeting®) mające na celu wspieranie absolwentów programu "Mistrz coachingu" w rozwijaniu praktyki coachingowej (budowanie osobistej marki coacha, marketing, sprzedaż usług coachingowych etc.)

Łączna ilość godzin ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji coachingowych na poziomie kompetencyjnym ACC ICF to ponad 120 godzin.


Spotkania 1-4 (stacjonarnie) + mentoring ACC ICF: 9.500 zł brutto lub 10.200 zł brutto

SPOTKANIA 1-4 (stacjonarnie) + MENTORING ACC ICF: (9.500 [jednorazowo] lub 10.200 [raty] PLN brutto)

 • 72 godziny zegarowe szkolenia coachingowego aprobowanego w ICF (spotkania 1-4)
 • bezpłatna indywidualna superwizja coachingowa polegająca na odsłuchiwaniu nagranych sesji oraz udzielaniu informacji zwrotnej w odniesieniu do 11 kluczowych kompetencji coachingowych według ICF na poziomie ACC
 • 8 godzin zegarowych grupowej sesji mentor coachingu (realizowanych w formie spotkań on-line) przygotowującego do uzyskania akredytacji na poziomie ACC ICF
 • 3 godziny zegarowe indywidualnych sesji mentor coachingu przygotowującego do uzyskania akredytacji na poziomie ACC ICF
 • wyżywienie na czas trwania szkolenia (przerwy kawowe + lunch)
 • certyfikat ukończenia 72 godzin akredytowanego programu szkolenia coachów pozwala na aplikowanie o akredytację coacha ICF

 • Ponadto:
  • 25 godzin pracy coachingowej w roli coacha i klienta (doskonalenie nabytych kompetencji coachingowych w praktyce)
  • 8 godzin grupowych spotkań on - line (realizowanych za pomocą platformy szkoleniowej Click Meeting®) podczas których poruszamy istotne kwestie związane z prowadzeniem profesjonalnego coachingu według standardów ICF
  • bezpłatne, grupowe sesje superwizyjne (realizowane w formule stacjonarnej) mające na celu zwiększanie efektywności pracy
   i rozwoju zawodowego osób, które ukończyły szkolenie "Mistrz coachingu"
  • bezpłatne spotkania on-line (realizowane za pomocą platformy szkoleniowej Click Meeting®) mające na celu wspieranie absolwentów programu "Mistrz coachingu" w rozwijaniu praktyki coachingowej (budowanie osobistej marki coacha, marketing, sprzedaż usług coachingowych etc.)

Łączna ilość godzin ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji coachingowych na poziomie kompetencyjnym ACC ICF to ponad 120 godzin.


Spotkania 1-7: 14.500 zł brutto lub 15.500 zł brutto

 • 128 godzin zegarowych szkolenia coachingowego aprobowanego w ICF (spotkania 1-7 ACTP ICF)
 • bezpłatna indywidualna superwizja coachingowa polegająca na odsłuchiwaniu nagranych sesji oraz udzielaniu informacji zwrotnej w odniesieniu do 11 kluczowych kompetencji coachingowych według ICF na poziomie PCC
 • wyżywienie na czas trwania szkolenia (przerwy kawowe + lunchowe)
 • certyfikat ukończenia 128 godzin akredytowanego programu szkolenia coachów pozwala na aplikowanie o akredytację coacha PCC ICF

 • Ponadto:
  • 40 godzin pracy coachingowej w roli coacha i klienta (doskonalenie nabytych kompetencji coachingowych w praktyce)
  • 14 godzin grupowych spotkań on - line (realizowanych za pomocą platformy szkoleniowej Click Meeting®) podczas których poruszamy istotne kwestie związane z prowadzeniem profesjonalnego coachingu według standardów ICF
  • bezpłatne, grupowe sesje superwizyjne (realizowane w formule stacjonarnej) mające na celu zwiększanie efektywności pracy
   i rozwoju zawodowego osób, które ukończyły szkolenie "Mistrz coachingu"
  • bezpłatne spotkania on-line (realizowane za pomocą platformy szkoleniowej Click Meeting®) mające na celu wspieranie absolwentów programu "Mistrz coachingu" w rozwijaniu praktyki coachingowej (budowanie osobistej marki coacha, marketing, sprzedaż usług coachingowych etc.)

  Łączna ilość godzin ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji coachingowych na poziomie kompetencyjnym PCC ICF to ponad 200 godzin.

  Osoby, które otrzymają certyfikat ukończenia 128 godzin szkolenia mogą aplikować o akredytację na poziomie PCC ICF w trybie ACTP (uczestnicząc w sesjach mentoringu na poziom PCC ICF, a następnie zdając egzamin w języku polskim).
  Wyłącznie ukończenie kompletnego programu szkolenia coachów ACTP daje taką możliwość. Egzamin dla absolwentów programów ACSTH lub CCE odbywa się w języku obcym.


  Spotkania 1-7 + mentoring PCC ICF + egzamin PCC ICF: 18.750 zł brutto lub 19.500 zł brutto

  SPOTKANIA 1-7 + MENTORING PCC ICF + EGZAMIN PCC ICF: (19.500 [raty] lub 18.500 [jednorazowo] PLN brutto)

  • 143 godziny zegarowe szkolenia coachingowego aprobowanego w ICF (spotkania 1-7 ACTP + mentor coaching PCC ICF)
  • bezpłatna indywidualna superwizja coachingowa polegająca na odsłuchiwaniu nagranych sesji oraz udzielaniu informacji zwrotnej w odniesieniu do 11 kluczowych kompetencji coachingowych według ICF na poziomie PCC
  • 8 godzin zegarowych grupowej sesji mentor coachingu (realizowanych w formie spotkania stacjonarnego) przygotowującego do uzyskania akredytacji na poziomie PCC ICF
  • 3 godziny zegarowe indywidualnych sesji mentor coachingu przygotowującego do uzyskania akredytacji na poziomie PCC ICF
  • egzamin praktyczny PCC ICF zdawany w języku polskim , dzięki któremu nie musisz wysyłać sesji coachingowych do oceny asesorów ICF

  • Ponadto:
   • 40 godzin pracy coachingowej w roli coacha i klienta (doskonalenie nabytych kompetencji coachingowych w praktyce)
   • 14 godzin grupowych spotkań on - line (realizowanych za pomocą platformy szkoleniowej Click Meeting®) podczas których poruszamy istotne kwestie związane z prowadzeniem profesjonalnego coachingu według standardów ICF
   • bezpłatne, grupowe sesje superwizyjne (realizowane w formule stacjonarnej) mające na celu zwiększanie efektywności pracy
    i rozwoju zawodowego osób, które ukończyły szkolenie "Mistrz coachingu"
   • bezpłatne spotkania on-line (realizowane za pomocą platformy szkoleniowej Click Meeting®) mające na celu wspieranie absolwentów programu "Mistrz coachingu" w rozwijaniu praktyki coachingowej (budowanie osobistej marki coacha, marketing, sprzedaż usług coachingowych etc.)


  Łączna ilość godzin ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji coachingowych na poziomie kompetencyjnym PCC ICF to ponad 200 godzin.

  Osoby, które otrzymają certyfikat ukończenia 128 godzin szkolenia mogą aplikować o akredytację na poziomie PCC ICF w trybie ACTP (uczestnicząc w sesjach mentoringu na poziom PCC ICF, a następnie zdając egzamin w języku polskim).
  Wyłącznie ukończenie kompletnego programu szkolenia coachów ACTP daje taką możliwość. Egzamin dla absolwentów programów ACSTH lub CCE odbywa się w języku obcym.
  Istnieje możliwość realizacji całości (spotkania 1-7) bądź części (spotkania 1-4) programu za cenę niższą niż zakładana.
  W takim przypadku godziny szkolenia nie zostaną uwzględnione jako godziny niezbędne do ubiegania się o akredytację ICF.

  Wybierz kurs coachingu odpowiedni dla Ciebie. Zapraszamy do Torunia, Kielc, Łodzi i Poznania.

  Szkoła Coachów Meritum

  Studia podyplomowe coaching, studia podyplomowe z coachingu, studia coaching

  Szkoła coachów, coaching

  szkolenia coachów, nauka coachingu

  Mistrz coachingu

  Akredytowany program szkolenia cochów

  Coach ICF, Coaching International Coach Federation, ICF

  Coach Warszawa, Coach Kraków, Coach Lublin, Coach Poznań, Coach Wrocław, Coach Trójmiasto,Coach Rzeszów

  Coaching Warszawa, Coaching Kraków, Coaching Lublin, Coaching Poznań, Coaching Wrocław, Coaching Trójmiasto,Coaching Rzeszów