"Mistrz coachingu" ACTP ICF - program szkolenia

 title=

Program „Mistrz coachingu”, to kompleksowe szkolenie coachingowe posiadające najwyższą międzynarodową akredytację jakości (ACTP ICF) przyznawaną profesjonalnym programom kształcenia coachów. Ukończenie szkolenia pozwala zdobyć i rozwinąć zaawansowane umiejętności coachingowe oraz uzyskać akredytację coachingową na poziomach ACC lub PCC ICF.
Całość szkolenia prowadzona jest wyłącznie przez międzynarodowych coachów MCC ICF, posiadających ponad 16.000h doświadczenia coachingowego.

Udział w akredytowanym programie szkolenie coachów "Mistrz coachingu" da Ci pełne zrozumienie znaczenia i roli coacha. Dzięki jego realizacji poznasz całościową strukturę procesu, która pozwoli Ci prowadzić profesjonalne sesje coachingowe oparte o pełne rozumienie i wykorzystanie 11 kluczowych kompetencji coacha ICF w praktyce.

Realizacja programu kompleksowo przygotowuje Cię do uzyskania międzynarodowej akredytacji coachingowej na poziomie kompetencyjnym ACC i PCC ICF, jednocześnie otwierając ścieżkę rozwoju do poziomu kompetencyjnego MCC ICF.

Treści programowe szkolenia uczą wykorzystania najskuteczniejszych praktyk coachingowych stosowanych w pracy z klientami coachingu w oparciu o podejścia: skoncentrowane na rozwiązaniach, psychodynamiczne, systemowe, oparte na dowodach, prowokatywne.

Całość szkolenia prowadzona jest przez praktyków coachingu posiadających międzynarodowe akredytacje coachingowe na najwyższych poziomach kompetencyjnych - MCC ICF.

01

SPOTKANIE 1 = SPOTKANIE WPROWADZAJĄCE (ACC ICF)

Spotkanie 1 jest spotkaniem wprowadzającym w tematykę rozumienia profesjonalnego coachingu według standardów i Kodeksu Etycznego ICF.

W wyniku realizacji spotkania 1 (18h):

 • Dowiesz się czym jest profesjonalny coaching według standardów ICF
 • Poznasz założenia podejścia coachingowego według standardów ICF
 • Poznasz i zrozumiesz jak w praktyce coachingu wykorzystywać 11 kompetencji coacha ICF
 • Dowiesz się, czym różni się coaching od innych metod wspierania ludzi w rozwoju
 • Będziesz wiedział, jak rozpoznawać sytuacje, z którymi możesz pracować coachingowo, a które wymagają innej formy rozwoju
 • Dowiesz się, jakie kompetencje coachingowe powinien posiadać profesjonalny coach ICF
 • Dowiesz się, w jaki sposób ustalać kontrakty dwu i trójstronne na pełne procesy coachingowe
 • Dowiesz się, z jakich elementów składa się pełny kontrakt na sesję coachingową
 • Przećwiczysz w praktyce ustalanie kontraktu na sesję coachingową
 • Dowiesz się, jakie elementy składają się na skuteczną komunikację coachingową
 • Dowiesz się, jak za pomocą wykorzystania podejścia coachingowego możesz wspierać ludzi w osiąganiu celów
 • Dowiesz się, jak określać poprawnie sformułowany cel na sesję coachingową
 • Poznasz całościową strukturę sesji coachingowej (od momentu rozpoczęcia sesji po jej zakończenie)

02

SPOTKANIE 2 (ACC ICF)

 • Nauczysz się budować bezpieczne środowisko pracy coachingowej pełne szacunku, zaufania i otwartości do drugiej osoby
 • Dowiesz się, jak być obecnym podczas sesji coachingu
 • Przekonasz się, jaką moc ma wykorzystanie podejścia coachingowego opartego o pracę z wartościami
 • Będziesz potrafił podążać za agendą klienta podczas całej sesji coachingowej
 • Poznasz narzędzia coachingowe pozwalające prowadzić proces coachingu oparty o pracę na zasobach klienta
 • Poznasz narzędzia coachingowe, których użycie wspiera klientów w podejmowaniu ważnych decyzji
 • Poznasz narzędzia coachingowe, dzięki którym będziesz w stanie poszerzać perspektywę i rozwiązywać dylematy klientów
 • Będziesz w stanie inspirować klientów coachingu do podejmowania nowych działań zgodnych z ich wartościami i potrzebami
 • Nauczysz się praktycznego wykorzystania poziomów słuchania oraz wdrożysz je do swojej praktyki coachingowej
 • Będziesz wiedział, w jaki sposób wydobywać "głębsze tematy" podczas rozmowy coachingowej
 • Nauczysz się stosować otwarty, elastyczny i pewny styl pracy pozwalający prowadzić skuteczne sesje coachingowe
 • Dowiesz się, jak z pełną świadomością wykorzystywać ton głosu podczas sesji coachingu
 • Będziesz potrafił prowadzić pełne sesje coachingowe w oparciu o strukturę rozmowy coachingowej.

03

SPOTKANIE 3 (ACC ICF)

 • Nauczysz się świadomie zarządzać procesem coachingowym na każdym z jego etapów
 • Rozwiniesz umiejętność bycia otwartym na tematy przyniesione przez klientów coachingu
 • Poznasz narzędzia, dzięki którym będziesz w stanie skutecznie wzmacniać zasoby klienta coachingu
 • Poznasz sposoby pracy coachingwej pozwalające skutecznie wzmacniać myślenie ukierunkowane na rezultat
 • Poznasz narzędzia coachingowe, pozwalające wspierać klientów w tworzeniu atrakcyjnych wizji przyszłości
 • Poznasz narzędzia, za pomocą których będziesz wspierał ludzi w zmianie dotychczasowych sposobów postrzegania sytuacji
 • Nauczysz zadawać się mocne pytania, dzięki którym będziesz wspierał ludzi w budowaniu pożądanych wizji przyszłości
 • Dowiesz się, jakie są najlepsze typy pytań coachingowych na każdym z etapów sesji
 • Wzmocnisz umiejętność głębokiego słuchania ludzi podczas procesu coachingu
 • Rozwiniesz umiejętność słuchania ludzi na wielu poziomach jednocześnie
 • Będziesz o wiele bardziej świadomie zarządzał procesem coachingu na każdym z jego etapów

04

SPOTKANIE 4 (ACC ICF)

 • Nauczysz się, w jaki sposób udzielać bezpośrednich informacji zwrotnych podczas sesji coachingu
 • Dowiesz się, na jakie sposoby wykorzystywać asocjację i dysocjację w procesie coachingu
 • Będziesz dostrzegał wiele sposobów pracy z klientem na danym etapie sesji oraz umiał wybrać te, które będą najbardziej efektywne
 • Poznasz narzędzia coachingowe, pozwalające wspierać klientów w poszukiwaniu i eksperymentowaniu nowych możliwości działań
 • Będziesz potrafił wykorzystać własną intuicję, by jeszcze skuteczniej wspierać klientów w realizacji pragnień i potrzeb
 • Będziesz z pełną świadomością stosował "język klienta" podczas sesji coachingowej - nauczysz się nasłuchiwać "słów kluczy"
 • Nauczysz się przeformułowywać i wzmacniać słowa klienta, by skutecznie wspierać go w budowaniu szerszej perspektywy
 • Poznasz typy klientów, których będziesz mógł spotkać w swojej praktyce coachingowej i nauczysz się sposobów pracy z każdym z typów
 • Dowiesz się, jakie są etapy zmiany i na jakie sposoby pracować z ludźmi na każdym z etapów
 • Dowiesz się na jakie sposoby wspierać ludzi w przechodzeniu przez zmianę
 • Będziesz potrafił nasłuchiwać metafor oraz prowadzić sesje coachingowe z użyciem metafory
 • Poznasz narzędzia coachingowe pozwalające wydobywać metafory i pracować z klientem coachingu w sposób metaforyczny

ACC

MENTORING ACC ICF

Uczestnicząc w mentoringu przygotowującym do uzyskania międzynarodowej akredytacji coachingowej na poziomie kompetencyjnym ACC ICF:

 • weźmiesz udział w 11h mentorcoachingu przygotowującego Cię do uzyskania akredytacji ACC ICF
 • odbędziesz 8h grupowej sesji mentorcoachingowej podczas której zrozumiesz zastosowanie 11 kluczowych kompetencji coacha ICF w praktyce coachingu
 • odbędziesz 3h indywidualnych sesji mentorcoachingu, które będą poświęcone tematom praktycznego wykorzystania podejścia coachingowego w pracy z klientami
 • udział w grupowym mentorcoachingu pozwoli Ci szczegółowo poznać, rozumieć i stosować kompetencje coachingowe w praktyce
 • w wyniku powyższego będziesz w pełni przygotowany do rozwiązania testu wiedzy składającego się ze 155 pytań, zdawanego w chwili ubiegania się o akredytację ACC ICF
 • Efektem mentoringu będzie pozytywne zaliczenie wszelkich egzaminów zdawanych w ICF Global, oraz uzyskanie akredytacji coachingowej na poziomie ACC ICF

05

SPOTKANIE 5 (PCC ICF)

 • W jaki sposób zarządzać energią na każdym z etapów procesu coachingu
 • Jak nasłuchiwać emocji, przekonań oraz wartości w słowach wypowiadanych przez klientów
 • Jak skutecznie pracować z silnymi emocjami i ograniczającymi przekonaniami
 • Jak trwale i skutecznie wspierać ludzi w przeformułowywaniu ograniczających schematów myślenia
 • Na jakie sposoby budować głęboką świadomość w kontekście realizacji osobistej wizji i misji
 • Jak za pomocą podejścia coachingowego prowokować ludzi do podejmowania wyzwań
 • Jak wzmacniać motywację klientów do realizacji zamierzonych działań
 • Jak przy użyciu historii i opowieści inspirować ludzi do zmian
 • Jak przy użyciu narzędzi coachingowych prowadzić kreatywne i inspirujące sesje
 • Jak prowadzić "lekkie" a zarazem "głębokie" sesje coachingowe odpowiadające poziomowi PCC ICF
 • W jaki sposób prowadzić coaching bez użycia słów

06

SPOTKANIE 6 (PCC ICF)

 • Jak pracować z wartościami - jak je wydobywać, wzmacniać i przeformułowywać
 • Jak "tańczyć z klientnem" podczas sesji coachingu
 • Po czym poznać obecność "flow" - przepływu podczas sesji coachingu
 • Jak "wplatanie" w sesje humoru i prowokacji zwiększa jakość każdej sesji coachingowej
 • Jak postawy realisty, wizjonera i krytyka wspierają ludzi w przechodzeniu przez kolejne etapy zmiany
 • Jaką rolę w procesie coachingu odgrywa inteligencja emocjonalna
 • Jak wzmacniać wizję ludzi opierając ją na wartościach
 • Jak prowadzić pełne procesy coachingu oparte wyłącznie o poziomy neurologiczne
 • Na jakie sposoby wydobywać wartości wypływające z głębi klienta
 • Na jakie sposoby wzmacniać przekonania wspierające wywołujące trwałą zmianę
 • Na jakie sposoby wspierać samodyscyplinę klienta w zakresie realizacji powziętych działań

07

SPOTKANIE 7 (PCC ICF)

 • Jakie elementy powinna zawierać sesja coachingowa na poziomie kompetencyjnym PCC ICF
 • Jak świadomie używać języka i dobierać pytania, by sesje coachingowe miały dla klientów największą wartość
 • Jak z pełną świadomością zarządzać energią procesu na każdym z jego etapów
 • Dlaczego tylko niektóre sesje spełniają wymagania kompetencyjne na poziomie PCC ICF
 • Czym różni się sesja coachnigowa na poziomie PCC od sesji na poziomie ACC ICF
 • Na jakie sposoby możesz ubogacić swój styl prowadzenia coachnigu tak, by był on jeszcze bardziej profesjonalny
 • Na jakie sposoby możesz pracować z ciszą i przestrzenią podczas procesu coachingu
 • Jak utrzymywać trwałe zaangażowanie klienta przez cały czas trwania procesu coachingu
 • Na jakie elementy asesorzy ICF zwracają szczególną uwagę w sesjach na poziomie PCC ICF
 • Jakie kompetencje warto rozwijać, by z sukcesem prezentować mistrzowski poziom prowadzenia sesji coachingowych (MCC ICF)

PCC

MENTORING PCC ICF

Uczestnicząc w mentoringu przygotowującym do uzyskania międzynarodowej akredytacji coachingowej na poziomie kompetencyjnym PCC ICF:

 • weźmiesz udział w 11h mentorcoachingu przygotowującego Cię do uzyskania akredytacji PCC ICF
 • odbędziesz 8h grupowej sesji mentorcoachingowej podczas której zrozumiesz zastosowanie 11 kluczowych kompetencji coacha ICF w praktyce coachingu
 • odbędziesz 3h indywidualnych sesji mentorcoachingu, które będą poświęcone tematom praktycznego wykorzystania podejścia coachingowego w pracy z klientami
 • udział w grupowym mentorcoachingu pozwoli Ci szczegółowo poznać, rozumieć i stosować kompetencje coachingowe w praktyce
 • w wyniku powyższego będziesz w pełni przygotowany do rozwiązania testu wiedzy składającego się ze 155 pytań, zdawanego w chwili ubiegania się o akredytację PCC ICF
 • nagrasz dwie sesje coachingowe odpowiadające poziomowi kompetencyjnemu PCC ICF dzięki którym zdasz egzamin praktyczny na poziomie PCC ICF (sesje w języku polskim)
 • Efektem mentoringu będzie pozytywne zaliczenie wszelkich egzaminów zdawanych w ICF Global, oraz uzyskanie akredytacji coachingowej na poziomie PCC ICF

Szkoła Coachów Meritum

Studia podyplomowe coaching, studia podyplomowe z coachingu, studia coaching

Szkoła coachów, coaching

szkolenia coachów, nauka coachingu

Mistrz coachingu

Akredytowany program szkolenia cochów

Coach ICF, Coaching International Coach Federation, ICF

Coach Warszawa, Coach Kraków, Coach Lublin, Coach Poznań, Coach Wrocław, Coach Trójmiasto,Coach Rzeszów

Coaching Warszawa, Coaching Kraków, Coaching Lublin, Coaching Poznań, Coaching Wrocław, Coaching Trójmiasto,Coaching Rzeszów